Nog

dagen tot de start van Tour de France Femmes in Valkenburg

Projecten gezonde voeding inclusief fietsclinics voor verschillende doelgroepen

Je vitaal voelen, dat gunnen we iedereen. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen bewustmaken van het belang van een goede gezondheid, leefstijl en inzetbaarheid. Samen met verschillende partners sturen we op een blijvende positieve gedragsverandering. Motiveren en stimuleren van mensen om zelf de regie te nemen en zo letterlijk en figuurlijk in beweging te komen is de doelstelling. Zo wordt én blijft iedereen vitaal!

In alle programma’s wordt de samenwerking gezocht met verschillende platformen die hier reeds voor bestaan in Limburg. Via het netwerk Vitaal Limburg zijn good practices op te halen binnen verschillende bedrijven en aanbieders. Het enorme netwerk van bedrijven dat hier is aangesloten biedt een uitgelezen kans om projecten die reeds bestaan te omarmen.

Naast de ‘gewone’ fietser kan er naast het algemene deel ook specifiek gekeken worden naar de prestatie-sporter die via het partnership met grainlabs van alles te weten kan komen over voeding en producten die te gebruiken zijn.

Activiteiten

Lezingen geven over voeding; sporters en niet-sporters.
Aansluiten bij bestaande events om iets over voeding te melden.
Partners betrekken bij het totale evenement.

Taakstellende doelstelling

Bij elk project waar dat mogelijk is proberen we om gezonde voeding en goed zorgen voor je eigen lichaam een plek te geven in het aanbod. Doelstelling is om aan het einde van de sportzomer 1000 personen in verschillende projecten gezien te hebben en bewust te hebben gemaakt van mogelijkheden omtrent gezondheid.

Doelstelling

Meer mensen bekend maken met gezonde voeding.
Percentage deelnemers voedingspatroon laten aanpassen naar gezond en vitaal.
Mogelijkheden rondom gezonde voeding inzichtelijk maken.

Andere projecten

Lente Spelen

Kids van de Koers

Jeugdwedstrijd(en)