Nog

dagen tot de start van Tour de France Femmes in Valkenburg

Partners

Het side-eventsprogramma van de Sportzomer Valkenburg richt zich voornamelijk op het benutten van reeds bestaande netwerken in Limburg. Op deze manier streven we ernaar om naadloos aan te sluiten bij bestaande activiteiten en op korte termijn een grotere impact te realiseren. In grote lijnen zal de werkgroep samenwerken met de volgende partners:

Stakeholders

Overige partners