Nog

dagen tot de start van Tour de France Femmes in Valkenburg

Health Foundation Limburg projecten

Health Foundation Limburg verwerft en beheert fondsen, die ingezet worden voor (top) klinisch wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en de gelieerde partner ziekenhuizen in Limburg. Zij richt zich op een zestal onderzoeksgebieden, kanker-, hart en vaat-, hersen- en zenuwziekten zoals Alzheimer en Parkinson, (chronische) kinderziekten, psychische gezondheidsonderzoek ten behoeve van jongeren en beweegonderzoek. Elk onderzoeksgebied is ondergebracht in een fonds.

Health Foundation Limburg organiseert diverse acties en evenementen om geld te werven voor genoemde onderzoeken. Twee van deze evenementen worden gehouden tijdens Sportzomer Valkenburg:

Fiets met je dokter vindt 13 juni plaats vanuit het Shimanocenter. Dit event wordt samen met Sportzomer Valkenburg georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor Hart en vaat onderzoek fonds Limburg
Voor meer informatie en inschrijven: Fiets met je dokter (actiehartenvaatonderzoekfondslimburg.nl)

De Stichting Five4Five organiseert de 10e editie van een wandel-, ren- en fietsevenement voor deelnemers in alle leeftijden op de locatie Shimanocenter. De opbrengst van dit event is bestemd voor Kankeronderzoekfonds Limburg.
Voor meer informatie en inschrijven zie: https://fivefive.actiekankeronderzoekfondslimburg.nl

Activiteiten

Pieter-challenge = wandeltrainingen met een georganiseerde activiteit als einddoel.
Beweeg bewust in de regio = intensieve persoonlijke begeleiding.
Five4Five = fondswerving voor kankeronderzoek.
Loop en/of fiets met je dokter = fondswerving hart- en vaatziekten

Taakstellende doelstelling

Doelstelling

Wij organiseren activiteiten die bijdragen aan de fondswerving in aanloop naar hethoofdevent.
Creëren deelnamemogelijkheden voor verschillende doelgroepen.
Limburgers in beweging krijgen én houden.

Andere projecten

Lente Spelen

Projecten gezonde voeding inclusief fietsclinics voor verschillende doelgroepen

Kids van de Koers