Nog

dagen tot de start van Tour de France Femmes in Valkenburg

Doortrappen

Fietsen zorgt ervoor dat senioren langer gezond, sociaal en zelfredzaam blijven. Tegelijkertijd zijn ouderen ook kwetsbaar in het verkeer. Het programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zorgt ervoor dat ouderen zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen, oftewel ´veiliger fietsen tot je 100ste’. De coördinatie van Doortrappen ligt bij het ministerie en het programma wordt uitgevoerd door de provincies en gemeenten met medewerking van partners als VVN, Veiligheid NL, BOVAG, Fietsersbond en vele anderen.

Doortrappen wil dat ouderen zo veilig en zo lang mogelijk blijven fietsen en geeft hun handige tips. Bijvoorbeeld over het veilig op- en afstappen van de fiets. Doortrappen heeft ook informatie voor de mensen die werken met senioren. Zo is er bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor fysiotherapeuten, fietsenmakers of gymleraren waarin staat hoe zij de oudere fietsers goed kunnen begeleiden. In veel gemeenten is een Doortrappen coördinator aangesteld. Hij of zij zorgt samen met lokale organisaties voor allerlei activiteiten in de gemeente.

We gaan in samenwerking met KBO Limburg en het project Doortrappen fietsclinics starten voor 55+ ers in de regio. Heirdoor proberen we meer mensen veilig op de fiets te krijgen. Tijdens verschillende bijeenkomsten zullen de voordelen van fietsen en praktische tips gedeeld worden. De reeds jaarlijks georganiseerde fietsvierdaagse kan als doel dienen om de opgedane kennis in praktijk te brengen.

Naast de tips op de fiets zal ook gezonde voeding en materiaal (testen E-bikes) een rol krijgen in dit deel van het projectplan. Extra doelstelling zal zijn om kwetsbare groepen de kans te geven aan het project deel te nemen door vervoer van/naar clinics en de fietsvierdaagse te organiseren i.c.m. gebruik van materialen.

Taakstellende doelstelling

Met het project doortrappen bieden we senioren de mogelijkheid in een groep fiets activiteiten te ondernemen. Clinics en activiteiten werken toe naar de eind activiteit: fietsvierdaagse. Doelstelling voor de doortrappen activiteiten is 20 senioren per keer: totaal 100 senioren. Doelstelling voor deelname fietsvierdaagse is 300 senioren.

Doelstelling

Verbinden van fietsveiligheid en bewegen.
Van onbewuste fietser naar bewuste fietser.
Toe werken naar deelname fietsvierdaagse op een veilige manier.
Allochtonen laten deelnemen aan fietsactiviteiten.
Dragen van een helm bevorderen.

Andere projecten

Lente Spelen

Projecten gezonde voeding inclusief fietsclinics voor verschillende doelgroepen

Kids van de Koers