Nog

dagen tot de start van Tour de France Femmes in Valkenburg

Provincie Limburg

Een Provincie heeft een aantal kerntaken. Dat zijn taken die we volgens de wet moeten doen. Hieraan werkt de Provincie natuurlijk niet alleen. We doen veel samen met gemeenten, de Rijksoverheid, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties.

  • De Provincie regelt zaken rondom ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer. Hoe gaan we om met de ruimte in onze provincie? Komt er ergens een woonwijk, een bedrijventerrein of blijft het natuur?
  • De Provincie zorgt voor milieu, energie en klimaat. De omgeving, lucht, land en water, moeten veilig en schoon zijn.
  • De Provincie zorgt voor natuurbeheer, natuurgebieden en het platteland. We begeleiden de ontwikkeling van het landelijke gebied. Met aandacht voor: natuur, recreatie, landbouw, milieukwaliteit en leefbaarheid.
  • De Provincie zorgt voor goede bereikbaarheid en openbaar vervoer. We bouwen en onderhouden verbindingswegen, tunnels en bruggen. Daarnaast bepalen we wie in Limburg het regionale bus- en treinvervoer verzorgt.
  • De Provincie zorgt voor goede regionale economie. We zetten ons in voor voldoende scholen en werkgelegenheid. Zodat iedereen een baan heeft die bij hem past en bedrijven de mensen vinden die ze zoeken. Maar we verbeteren ook de samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.
  • De Provincie zorgt voor kunst, cultuur en monumenten. We richten ons op het behoud, de ontwikkeling en herbestemming van het culturele erfgoed. De Provincie is ook verantwoordelijk voor monumentenzorg, archeologie en cultuureducatie voor jongeren.
  • De Provincie is toezichthouder op de gemeenten. We controleren of ze goed met hun geld omgaan. Maar we helpen gemeenten ook en bemiddelen bij conflicten tussen gemeenten.