Nog

dagen tot de start van Tour de France Femmes in Valkenburg

Limburg Cycling

Stichting Limburg Cycling is in 2016 opgericht op verzoek van de Provincie Limburg, maar inmiddels niet meer weg te denken uit het wielerlandschap in Limburg en ver daarbuiten. Limburg Cycling heeft tot doel om uitvoering te geven aan het Limburgs Wielerplan 2020 – 2025 en om meer samenhang in de Limburgse wielersport te creëren.

Ook wil de stichting de wielersport in de provincie versterken en Limburg via de wielersport sportief, maatschappelijk én economisch sterker maken. Met ruim 200 organisaties onderhoudt de Limburg Cycling contact en probeert verbindingen te leggen. Verenigingen, organisatoren, bonden, gemeenten en nog veel meer. Bij vele tientallen projecten in Limburg Cycling betrokken als aanjager, subsidiënt, promoter, sponsorwerver, facilitator, opleider of ontwikkelaar. Wat we zoal doen? Een greep uit onze werkzaamheden:

EVENEMENTEN

 • Financieel ondersteunen en promoten van ca. 30 wedstrijden (van profs tot jeugd) per jaar
 • Coördineren van de vergunningaanvragen van zo’n 80 toertochten in Zuid-Limburg in afstemming met gemeenten en organisatoren
 • Uitvoeren van campagnes over houding & gedrag op de fiets
 • Faciliteren van wielerorganisaties met uniform evenementenmateriaal
 • Organisatie van het Limburgs Wielergala
 • Werven van sponsoren voor de Limburg Cycling Classics

BREEDTESPORT

 • Financieel ondersteunen en promoten van competities zoals de Limburgcross, Limburg Cycling Chrono Trofee en Limburg Cycling Trainingswedstrijden
 • Samen met partners verzorgen van fietsclinics aan duizenden kinderen per jaar op het basis- en voortgezet onderwijs
 • Met partners aanbieden van Open Trainingen, Ready2Race opstapwedstrijden, Start2Bike en Ladies Only Clinics
 • Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van gezamenlijke wielerkampen voor de jeugd
 • Ondersteunen, promoten en faciliteren van Dikke Banden Races
 • Organiseren van het jeugdevenement Limburg Cycling Kids Experience
 • Faciliteren van wielerverenigingen met jeugd met 80 leenfietsen
 • Gratis uitlenen van racefietsen, mountainbikes en helmen voor breedtesportactiviteiten op scholen en bij verenigingen
 • Faciliteren van wielerorganisaties met een bus en aanhanger voor het vervoer van fietsen en materiaal
 • Ontwikkelen van uniforme flyers en promotiefilms met het wieleraanbod voor jeugdigen en volwassenen

TALENTONTWIKKELING

 • Begeleiden van 10 talentvolle renners/rensters in het Regionaal Trainingscentrum Wielrennen Limburg
 • Rijden van binnen- en buitenlandse etappekoersen met de Limburg Cycling Selectie
 • Jaarlijks testen en meten van nieuwelingen en junioren tijdens de Limburg Cycling Testdagen
 • Gezamenlijke trainingen verzorgen voor nieuwelingen en junioren

STRATEGISCHE BRANDING & MARKETING

 • Strategisch promoten van Noord- en Midden Limburg als offroad regio als ‘Het Land van Grind en Zand’
 • Initiatiefnemer van ‘Episch Limburg’. Een route over de grenzen van Limburg
 • Promoten van onbekende (grensoverschrijdenden) routes en wegen via de #Grenzeloos campagne
 • Promoten van Limburg als UCI Bike Region Limburg

PARTNERSHIPS

 • Strategische afstemming met Provincie Limburg
 • Strategische afstemming met 21 Limburgse Wielergemeenten
 • Werving en behoud van sponsoren ter ondersteuning van evenementen, breedtesport en talentontwikkeling