Nog

dagen tot de start van Tour de France Femmes in Valkenburg

Health Foundation Limburg

Health Foundation Limburg (HFL) werft voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+ en de partnerziekenhuizen in Limburg. Daarbij staan de volgende specialismen centraal: kanker, hart- en vaatziekten, hersen- en zenuwziekten en chronische kinderziekten. Elk specialisme is ondergebracht in een onderzoekfonds met een dedicated fondsenwerver.