Nog

dagen tot de start van Tour de France Femmes in Valkenburg

Doortrappen

Ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer en daardoor vaak betrokken bij ongelukken met de fiets. Bij 72% van de fietsongevallen met dodelijke afloop zijn ouderen betrokken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat dit getal naar beneden gaat. Het programma Doortrappen zet zich daar met hart en ziel voor in.

Doortrappen wil dat ouderen zo veilig en zo lang mogelijk blijven fietsen en geeft hen handige tips. Bijvoorbeeld over het veilig op- en afstappen van de fiets. Doortrappen heeft ook informatie voor de mensen die werken met senioren. Zo is er bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor fysiotherapeuten, fietsenmakers of gymleraren waarin staat hoe zij de oudere fietsers goed kunnen begeleiden. In veel gemeenten is een Doortrappen coördinator aangesteld. Hij of zij zorgt samen met lokale organisaties voor allerlei activiteiten in de gemeente.